Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa autoklawu laboratoryjnego stołowego dla Wydziału Biotechnologii UWr. WB.2710.3.2022.RM 2022-04-14 14:10 2022-04-27 10:30
2. Dostawa komory laminarnej dla Wydziału Biotechnologii wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. ZBG.2710.3.2022 2022-03-08 12:20 2022-03-16 09:30
3. Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi WB.2710.1.2022.RM 2022-01-11 14:31 2022-01-19 10:00
4. Dostawa systemów próżniowych i wyparki rotacyjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego WCH.SEF.273.404.2021 2021-12-21 10:44 2022-01-12 11:00
5. Wykonania usługi realizacji internetowej kampanii promocyjnej kierunków anglojęzycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego WNS.GZ.271.34.2021.WW 2021-11-30 14:49 2021-12-09 10:00
6. Dostawa termocyklera do reakcji PCR dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi WB.2710.6.2021.RM 2021-11-24 14:02 2021-12-03 12:00
7. Dostawa obiektywu umożliwiającego obrazowanie ze 100 – krotnym powiększeniem dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. WB.2710.7.2021.RM 2021-11-24 14:57 2021-12-02 12:00
8. Dostawa inkubatora chłodzącego z wytrząsaniem dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi WB.2710.5.2021.RM 2021-11-17 09:53 2021-11-25 12:00
9. Dostawa spektrofotometru do podczerwieni z transformacją Fouriera i przystawką ATR dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego WCH.SEF.273.232.2021 2021-10-13 08:29 2021-10-25 10:30
10. Odsnieżanie dachów DGN.2711.33.2021 2021-10-14 14:59 2021-10-21 18:00
11. Dostawa mieszadeł magnetycznych – 12 szt oraz wytrząsarki do probówek – 1 szt dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego WCH.SEF.273.227.2021 2021-10-13 07:44 2021-10-21 10:30
12. Dostawa zestawu do napełniania kolumienek do chromatografu oraz cyfrowej prasy hydraulicznej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego WCH.SEF.273.233.2021 2021-10-12 11:26 2021-10-21 10:30
13. Dostawa systemu do przetwarzania, analizy i magazynowania danych mikroskopowych dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. WB.2710.4.2021.RM 2021-09-16 13:26 2021-09-24 10:30
14. Dostawa wirówki z chłodzeniem dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi WB.2710.3.2021.RM 2021-08-02 13:03 2021-08-10 23:59
15. Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa dla Wydziału Biotechnologii wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. WB.2710.2.2021.RM 2021-07-30 15:13 2021-08-09 23:59
16. Dostawa wysokoprzepustowego sonikatora (homogenizatora ultradźwiękowego) z chłodzeniem dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. WB.2710.1.2021.RM 2021-07-30 15:00 2021-08-09 23:59
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne